Componist

 

Door de lessen van Hardy Mertens heeft Joost het compositie vak ook gevonden, zijn eerste echte compositie is op zijn eindexamen concert in première gegaan.

Dit 8 minuten durend concertwerk voor fanfare is  getiteld “Moordhuizen” en is geschreven naar aanleiding van onderstaand artikel:

 

Een gruwelijke naam met een onschuldige achtergrond

Het ware verhaal achter Moordhuizen

 

Ten westen van Alphen ligt het buurtschap Moordhuizen, dat momenteel regelmatig in het nieuws is vanwege de ontzanding die daar plaats vindt. De naam ‘Moordhuizen’ roept een associatie op met allerlei gruwelijke gebeurtenissen en over de buurtschapsgeschiedenis doen wilde verhalen de ronde. West Maas en Waal4all wilde daar het fijne van weten en ging op bezoek bij Ben van Dijk van de Stichting Werkgroep Historisch Alphen.

Gedurende de Tachtigjarige oorlog was Nederland bezet door de Spanjaarden. Hun soldaten waren zuidelijk van de Maas en noordelijk van de Waal gelegerd.  Omdat de Spaanse soldaten geen soldij ontvingen, moesten zij zelf aan hun geld zien te komen. De steden in de regio waren echter te goed beschermd en daarom staken de soldaten regelmatig de rivieren over om op het onbeschermde platteland te plunderen. Daarbij vielen veel doden, want een mensenleven was voor de soldaten nauwelijks van waarde. De plunderingen leidden er in eerste instantie toe, dat de bevolking geen middelen meer had om de dijken te onderhouden. Daardoor werd het Land van Maas en Waal vaak getroffen door overstromingen, die uiteindelijk het gevolg hadden dat het gebied een tijd lang grotendeels werd verlaten.

“Ook Alphen ontkwam niet aan de plunderwoede van de Spanjaarden”, vertelt Ben. “Soldaten kwamen uit Lith en Varik, soms wel meerdere keren op een dag, dag in dag uit. Ze roofden geld, voorraden, koeien en varkens en ruzieden onderling over wie ‘er eerst mocht’. In de nacht van 25 op 26 februari 1576 was de maat voor de Alphenaren vol. Bewapend met zeisen, messen en gavels verdedigden zij die nacht hun have en goed tegen de plunderaars. Ze doodden Twaalf Spaanse soldaten. De Spanjaarden sloegen keihard terug om de Alphenaren voor eens en voor altijd uit te schakelen.”

Pastoor Wilhelmus de Man vraagt de ambtman in een bewaard gebleven brief te proberen om de legerleiders ertoe te bewegen de Alphenaren niet verder te straffen, anders “…sall Alffen niet alleen gedesoleert end verwoest liggen maer sullen alle dorpen in Maes end Waill desolaet verwoest end verdroncken sijn….”

Dat er gemoord is in het buurtschap staat volgens Ben van Dijk wel vast. “Dat is echter  vrijwel zeker niet de oorsprong van de naam. Historische bronnen maken melding van de naam ‘Moethusen’, dat zo veel betekent als ‘huizen op een natte plek’. Moordhuizen zou destijds in een kom hebben gelegen, waar het water naartoe liep. Dat er door de Spaanse soldaten is gemoord en geplunderd is een feit, maar heeft de naam van het buurtschap niet bepaald.”

hieronder een opname van het stuk: